Driestromengroep

Groepsvereniging

De vereniging scouting Driestromengroep houdt zich bezig met de activiteiten van de hele groep. De groepsraad is het hoogste orgaan en komt elke laatste dinsdag van de oneven maanden bij elkaar om over groepszaken te spreken.

De groepsraad is toegankelijk (vooraf aanmelden) voor alle leden. Jeugdleden kunnen hierin vertegenwoordigd worden door hun ouders/verzorgers.

Voorzitter; Henk de Vries

Groepsbegeleider; Francis Hoonhout (tevens vertrouwenspersoon/sociale veiligheid binnen de Driestromengroep)

Secretaris; Michelle van Beemen

Algemene leden; Remco Duijts

(Groepspenningmeester; Doris Hensen)

Tevens kent onze groepsvereniging een praktijkbegeleider in de persoon van Raymond Roggeveen.

Voor vragen of opmerkingen; gebruikt u het contactformulier hiernaast of via; info @ driestromengroep .nl

Dit mail adres is ook te gebruiken als u een exemplaar wilt opvragen van ons financiele verantwoording over het afgelopen boekjaar.

Beheerstichting

De beheersstichting beheert de middelen (roerende, onroerenden en financiële) ten dienste van de groepsvereniging.

Voorzitter; Henk de Vries

Penningmeester; Doris Hensen

Secretaris; Michelle van Beemen

Algemene leden; Wolter Jan Admiraal, Remco Duijts

Stichting Wachtschip

Ons wachtschip valt wél onder onze groepsvereniging, maar zij heeft een eigen stichting. Voor informatie; wachtschip @ driestromengroep .nl

Sociale Veiligheid binnen Driestromengroep

Inleiding Sociale Veiligheid:

We vinden het binnen Driestromengroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Driestromengroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Gedragscode scouting NL.pdf

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Driestromengroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

In geval u behoefte heeft van gedachten te wisselen over zaken waarvan u denkt dat dat niet rechtstreeks bij betreffende gedaan kan worden of u heeft een andere reden contact op te willen nemen met onze vereniging over 'gevoelige zaken', dan kan dat bij de vertrouwenspersoon van onze vereniging. In principe is dat de groepsbegeleider van ons verenigingsbestuur (Francis Hoonhout) samen met een 2de, gekozen vertrouwenspersoon. Dit is Bianca Smit van de zeeverkennersleiding (op de meeste zaterdagmiddagen op de Veerweg te vinden).

Contactformulier